Home » Posts tagged with "de thi thu tot nghiep mon dia"

Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp 2013 môn địa lý

Vote để xem đáp án nhanh hơn Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp 2013 môn địa lý Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn địa năm 2013. Cập nhật đề thi, đáp án đề thi đại học môn địa từ chuyên gia ngay khi kết thúc môn thi và đáp án của bộ giáo dục... 

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 24

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 24 1/5 (20%) 1 vote Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 24 ĐỀ SỐ 25 I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I/ 1/ Trình bày hệ tọa độ địa lý của Việt Nam.... 

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 23

Vote để xem đáp án nhanh hơn Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 23   ĐỀ SỐ 24 I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I/ 1/ Cho bảng số liệu sau:              Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm. Địa... 

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 22

Vote để xem đáp án nhanh hơn Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 22   ĐỀ SỐ 22 I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I/ 1/ Trình bày đặc điểm chính của giai đoạn Tân kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát... 

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 21

Vote để xem đáp án nhanh hơn Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 21 ĐỀ SỐ 21 I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I/ 1/ So sánh sự khác nhau về địa hình giữa Đông Bắc và Tây Bắc, giữa Trường Sơn Bắc và Trường... 

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 20

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 20 4.9/5 (98%) 32 votes Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 20 ĐỀ SỐ 20 I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I/ 1/ Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hóa thiên... 

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 19

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 19 4.3/5 (85%) 11 votes Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 19 ĐỀ SỐ 19 I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I/ 1/ Trình bày những thế mạnh và hạn chế của... 

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 18

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 18 5/5 (100%) 1 vote Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 18 ĐỀ SỐ 18 I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I/ 1/ Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa của nước... 

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 17

Vote để xem đáp án nhanh hơn Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 17 I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I/ 1/ Sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao ở nước ta được biểu hiện như thế nào? 2/ Trình bày phương hướng... 

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 16 (có đáp án)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 16 (có đáp án) 5/5 (100%) 1 vote Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2013 – Đề 16 (có đáp án) ĐỀ THI THỬ   I/. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm)    Câu I. (3,0 điểm) 1.... 
© 2012 Đáp án đề thi 2014· RSS -
Trang web cung cấp đề thi đáp án 2014: Đáp án đề thi tốt nghiệp 2014, đáp án đề thi vào 10 năm 2014, đáp án đề thi đại học cao đẳng năm 2014...

Chúng tôi cập nhật:

đáp án đề thi khối a năm 2014, đáp án đề thi khối a1 năm 2014, đáp án đề thi khối b năm 2014, đáp án đề thi khối c năm 2014, đáp án đề thi khối d năm 2014

nhanh nhất - chính xác nhất