BẤM ĐỂ XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2014 NHANH NHẤT NHẤT TẠI Tuyensinh247.com hot

Home » Posts tagged with "de thi hoc ki 2 lop 6 nam 2013"Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 2

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 2 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 6 Đề số 10 ( Thời gian làm bài: 45 phút) I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others (2pts) 1. A. window B. flow C. how D. know 2. A. recycle B. thirsty C. hungry D. finally 3. A. engineer B. geography C. language... 

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 3

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 3 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 6 Đề số 11 ( Thời gian làm bài: 45 phút) I. Give the topic of these words in each line. (1 pt) 1. badminton , tennis , volleyball _______ 2. black, white , blue _______ 3. summer, winter , fall _______ 4. beef, chicken , pork _______ II. Choose the correct... 

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 4

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 4 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 6 Đề số 12 (Thời gian làm bài: 45 phút) I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest. (2pts) 1. A. lips B. ears C. eyes D. toes 2. A. thin B. teeth C. mother D. math 3. A. black B. knee C. work D.... 

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 5

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 5 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 6 Đề số 13 ( Thời gian làm bài: 45 phút) I. Complete the passage with words in the box (2pts) family comes watches cleaning talking are go market My sister and I (1)……. to school in the morning and come home in the afternoon. Our mother goes to the... 

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 6

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 6 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 6 Đề số 13 ( Thời gian làm bài: 45 phút) I. Complete the passage with words in the box (2pts) family comes watches cleaning talking are go market My sister and I (1)……. to school in the morning and come home in the afternoon. Our mother goes to the... 

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 7

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 7 ĐỀ THI HỌC KỲ II Môn : Tiếng Anh Lớp 6 MA TRẬN Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL I/ Listening   4 2 4 2 II/ Reading 4 2 4 2 III/Language focus 2 1   2 1   4 2   8 4 IV/... 

Đáp án đề thi học kì II tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 8

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 8 ĐỀ THI HỌC KỲ II Môn: anh văn 6 Ma trận   Chủ đề Nhận biết Thông hiểu vận dụng Tổng KQ TL KQ TL KQ TL I. Grammar 8 4 8 4 II. Vocs 6 1.5 6 1.5 III. Reading 5 2.5 5 2.5 IV. Writing 4 2 4 2 Tổng 14 5.5 5 2.5 4 2 23 10 ... 

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 9

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 9 ĐỀ THI HỌC KỲ II Môn : Tiếng Anh Lớp 6 MA TRẬN   Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TỔNG Số câu Đ KQ TL KQ TL KQ TL Chủ đề 9 Câu C3 B4(1) 2 Đ 0,25 1 1,25 Chủ đề 10 Câu C1,2   B3(1) 3 Đ 0,5 ... 

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 10

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 10 ĐỀ THI HỌC KỲ II Môn : Tiếng Anh Lớp 6 MA TRẬN Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng số TN TL TN TL TN TL I. Language Focus 10C 5.0điểm         10C 2.5điểm 20C 7.5điểm II.Reading       4C 1.0điểm     4C 1.0điểm ... 

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 11

Đáp án đề thi học kì II môn tiếng anh lớp 6 năm 2012 – Đề 11 ĐỀ THI HỌC KỲ II Môn : Tiếng Anh Lớp 6 MA TRẬN   Chủ đề kiến thức   Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TỔNG Số câu Đ KQ TL KQ TL KQ TL I. Language focus Câu-Bài 3   3       6 Điểm 1,5 1,5 3 II.... 
dap an de thi khoi A dap an de thi khoi B © 2012 Đáp án đề thi 2014· RSS -
Trang web cung cấp đề thi đáp án 2014: Đáp án đề thi tốt nghiệp 2014, đáp án đề thi vào 10 năm 2014, đáp án đề thi đại học cao đẳng năm 2014...


Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND
diem thi dai hoc 2014