Home » Posts tagged with "cach lam tron diem thi dai hoc"

Tuyển sinh ĐH – CĐ 2013: Cách làm tròn điểm thi ĐH

Vote để xem đáp án nhanh hơn Tuyển sinh ĐH – CĐ 2013: Cách làm tròn điểm thi ĐH Làm tròn điểm những môn thi trắc nghiệm: Việc quy tròn điểm đối với các bài thi trắc nghiệm sẽ do máy tính tự động thực hiện dựa vào 05 mức sau: 0; 0,25; 0,5;... 
© 2012 Đáp án đề thi 2014· RSS -
Trang web cung cấp đề thi đáp án 2014: Đáp án đề thi tốt nghiệp 2014, đáp án đề thi vào 10 năm 2014, đáp án đề thi đại học cao đẳng năm 2014...

Chúng tôi cập nhật:

đáp án đề thi khối a năm 2014, đáp án đề thi khối a1 năm 2014, đáp án đề thi khối b năm 2014, đáp án đề thi khối c năm 2014, đáp án đề thi khối d năm 2014

nhanh nhất - chính xác nhất