BẤM ĐỂ XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2014 NHANH NHẤT NHẤT TẠI Tuyensinh247.com hot

Home » Đáp án đề thi vào lớp 10Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An năm 2014

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An năm 2014 Câu 1. (10,0 điểm) Đọc kỹ đoạn thơ và thực hiện các yêu cầu sau:                                  Ngửa mặt lên nhìn mặt                                  có cái gì rưng rưng                                  như là đồng... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Quảng Ninh năm 2014 Câu I. (2,0 điểm) 1. Rút gọn các biểu thức sau: Câu II.(2,0 điểm) Cho phương trình : x2 + x + m -5 = 0 (1) (m là tham số, x là ẩn) 1. Giải phương trình (1) với m = 4. 2. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1 ≠ 0, x2 ≠ 0 thỏa mãn: Câu III. (2,0 điểm) Giải bài toán... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Giang môn Anh năm 2014

  ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2014 TỈNH BẮC GIANG I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others. (1 pt) 1. A. who B. what C. why D. where 2. A. car B. comic C. city D. campus 3. A. time B. like C. mine D. thing 4. A. enjoyed B. invited C. opened D. called II. Choose the best answer among A, B, C or D to complete the sentences. (2 pts) 1.... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Văn trường THPT chuyên Thái Bình năm 2014

  ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN VĂN THPT CHUYÊN THÁI BÌNH NĂM 2014 Câu 1: (3,0 điểm) Trong bài thơ Nói với con (Y Phương), người cha đã dặn dò con: Con ơi tuy thô sơ da thịt Lên đường Không bao giờ nhỏ bé được Nghe con. (Ngữ văn 9, Tập 2, Nxb Giáo dục ViệtNam, 2011) Lời dặn ấy chứa đựng bao khát khao, mong mỏi, lo lắng. Là... 

Gợi ý giải đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Cần Thơ năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Văn Cần Thơ năm 2014 I.PHẦN LÝ THUYẾT: (2,0 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Tìm những yếu tố nghệ thuật đặc sắc được sử dụng trong đoạn thơ sau và nêu tác dụng của chúng: “Ta làm con chim hót Ta làm một cành hoa Ta nhập vào hòa ca Một nốt trầm xao xuyến Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù... 

Đáp án đề thi môn Toán vào lớp 10 tỉnh Quảng Bình năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Bình năm 2014 Câu 1:(2,0 điểm) Cho biểu thức : a) Rút gọn biểu thức A. b) Tính giá trị của biểu thức A – (2/√3) khi x = 7 + 4√3 Câu 2:(1,5 điểm) Giải hệ phương trình sau: Câu 3:(2,0 điểm) : Cho phương trình x2 – mx + m – 1 = 0 (m là tham số) a) Giải phương trình khi m =3. b)... 

Gợi ý giải đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Đồng Tháp

Đề thi lớp 10 tỉnh Đồng Tháp môn Văn năm 2014 Câu 1: (2,0 điểm) a) Đọc phần trích sau và trả lời câu hỏi: “Cháu ở đây có nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu.” -Phần trích trên kể về công... 

Gợi ý giải đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2014 Câu I. (2 điểm) 1. Tính giá trị biểu thức 2. Tìm m để hàm số y = (1 – m)x – 2, (m # 1) nghịch biến trên R. Câu II: (3 điểm) 1. Giải hệ phương trình: 2. Rút gọn biểu thức: 3. Chứng minh phương trình: x2 – 2(3 – m)x – 4 – m2 = 0 (x là ẩn, m là tham số) (1). a. Giải... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2014 tỉnh Bình Định môn Anh

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bình Định năm 2014 Part 1. Pick out TWO WORDS whose underlined parts are pronounced / t / (0.5 m) laughed, installed, impressed, wanted, used -> …………………………………………… Part 2. Choose the word or phrase in brackets that best completes each sentence. (2.0 ms) 1. I’m interested ( on/ in/ at/ to) ……………….... 

Đáp án đề thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh môn Văn năm 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Văn tỉnh Quảng Ninh năm 2014 Câu 1. (2,0 điểm) Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: Chúng tôi có ba người. Ba cô gái. Chúng tôi ở trong một cái hang dưới chân cao điểm. Con đường qua trước hang, kéo lên đồi, đi đến đâu đó, xa! Ðường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn... 
dap an de thi khoi A dap an de thi khoi B © 2012 Đáp án đề thi 2014· RSS -
Trang web cung cấp đề thi đáp án 2014: Đáp án đề thi tốt nghiệp 2014, đáp án đề thi vào 10 năm 2014, đáp án đề thi đại học cao đẳng năm 2014...


Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND
diem thi dai hoc 2014