BẤM ĐỂ XEM ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2014 NHANH NHẤT NHẤT TẠI Tuyensinh247.com hot

Home » Đáp án tốt nghiệp môn sinh » Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

Đáp án đề thi tốt nghiệp thpt môn sinh năm 2013

Tổng hợp đề thi, đáp án, hướng dẫn giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013 từ các thầy cô và chuyên gia ngay khi kết thúc môn thi sớm nhất. Đáp án môn sinh tốt nghiệp chính thức của Bộ giáo dục được cập nhật sớm nhất ngay khi Bộ giáo dục công bố đáp án.

>> Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn toán năm 2013

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn sinh 2013

Đáp án đề thi 2014 biology1 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

 

Đăng ký nhận đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh chính xác

Soạn tin: DAT SINH Mãđề gửi 8712

Ví dụ bạn thi môn SINH mã đề 369, Bạn soạn tin: DAT SINH 369 gửi 8712 

(*) Đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh

- Mã đề 469

Đáp án đề thi 2014 469 dep 1 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

 

 

 

- Mã đề 847

Đáp án đề thi 2014 847 1 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

Đáp án đề thi 2014 847 tiep 1 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

Đáp án đề thi 2014 847 tiep nua1 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

Đáp án đề thi 2014 847 cuoi1 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

- Mã số 924

Đáp án đề thi 2014 924 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

Đáp án đề thi 2014 924tr2 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

Đáp án đề thi 2014 924tr3 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

Đáp án đề thi 2014 924tr4 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

(*) Đáp án từ học sinh

Đáp án đề thi 2014 2013 06 03 160950 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

Đáp án đề thi 2014 dapan Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

(*)Đáp án từ thầy cô

Đáp án đề thi 2014 dap an sinh thpt 469 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH NĂM 2013
MÃ ĐỀ 526
CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 C 13 A 25 B 37 B
2 C 14 D 26 B 38 D
3 B 15 C 27 C 39 A
4 C 16 B 28 B 40 C
5 B 17 B 29 C 41 D
6 A 18 C 30 C 42 A
7 A 19 D 31 A 43 A
8 A 20 C 32 B 44 A
9 B 21 C 33 D 45 D
10 D 22 C 34 D 46 D
11 A 23 D 35 D 47 A
12 B 24 D 36 A 48 B
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH NĂM 2013
MÃ ĐỀ 924
CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 B 13 B 25 B 37 C
2 C 14 D 26 C 38 D
3 D 15 D 27 B 39 A
4 B 16 D 28 D 40 B
5 A 17 A 29 A 41 B
6 B 18 A 30 B 42 C
7 D 19 D 31 B 43 A
8 A 20 C 32 C 44 C
9 D 21 B 33 D 45 A
10 C 22 C 34 A 46 B
11 A 23 B 35 D 47 A
12 C 24 C 36 A 48 D
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH NĂM 2013
MÃ ĐỀ 847
CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 D 13 B 25 C 37 A
2 B 14 B 26 A 38 C
3 A 15 B 27 D 39 D
4 D 16 D 28 D 40 A
5 D 17 C 29 A 41 B
6 C 18 D 30 A 42 C
7 B 19 A 31 A 43 D
8 C 20 B 32 C 44 C
9 A 21 D 33 A 45 D
10 B 22 D 34 C 46 B
11 C 23 B 35 D 47 B
12 A 24 C 36 C 48 A
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH NĂM 2013
MÃ ĐỀ 758
CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 A 13 B 25 A 37 C
2 C 14 B 26 C 38 D
3 C 15 C 27 B 39 B
4 C 16 B 28 D 40 C
5 B 17 D 29 C 41 D
6 A 18 B 30 C 42 D
7 C 19 D 31 D 43 D
8 A 20 A 32 C 44 A
9 C 21 A 33 B 45 D
10 A 22 A 34 B 46 D
11 B 23 A 35 D 47 C
12 B 24 B 36 A 48 A
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH NĂM 2013
MÃ ĐỀ 381
CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 A 13 C 25 B 37 B
2 D 14 B 26 A 38 A
3 C 15 C 27 C 39 D
4 A 16 C 28 A 40 B
5 C 17 D 29 B 41 B
6 C 18 C 30 B 42 A
7 C 19 D 31 C 43 B
8 D 20 A 32 A 44 D
9 D 21 D 33 B 45 B
10 A 22 B 34 B 46 C
11 A 23 A 35 D 47 D
12 B 24 D 36 D 48 A

 

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh năm 2013 – Mã đề 469
CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 B 13 A 25 C 37 D
2 A 14 A 26 A 38 C
3 D 15 A 27 C 39 C
4 B 16 C 28 D 40 D
5 A 17 D 29 C 41 C
6 C 18 B 30 B 42 B
7 C 19 C 31 A 43 B
8 B 20 A 32 B 44 B
9 D 21 C 33 A 45 A
10 D 22 B 34 D 46 D
11 D 23 D 35 A 47 C
12 D 24 B 36 B 48 A

Đăng ký nhận đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh của Bộ GD&ĐT chính xác 100%

Soạn tin: DATB SINH Mãđề gửi 8712

Ví dụ bạn thi môn SINH mã đề 369, Bạn soạn tin: DATB SINH 369 gửi 8712

 

Gửi nhận xét của bạn về bài viết:

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn sinh năm 2013

dap an de thi khoi A dap an de thi khoi B © 2012 Đáp án đề thi 2014· RSS -
Trang web cung cấp đề thi đáp án 2014: Đáp án đề thi tốt nghiệp 2014, đáp án đề thi vào 10 năm 2014, đáp án đề thi đại học cao đẳng năm 2014...


Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND
diem thi dai hoc 2014